حقوق جزا

6

برترین دوره‌های حقوق جزا

تعزیرات
دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

تعزیرات

4.2از12نفر
162,500 تومان
تعزیرات
امتیاز4.2از مجموع12نفر
دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی
تعزیرات
تعداد جلسات
12جلسه
مدت زمان
6ساعت
162,500 تومان
جزای عمومی
دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

جزای عمومی

4.0از24نفر
318,500 تومان
جزای عمومی
امتیاز4.0از مجموع24نفر
دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی
جزای عمومی
تعداد جلسات
21جلسه
مدت زمان
15ساعت
318,500 تومان
جزای اختصاصی
دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

جزای اختصاصی

4.2از24نفر
253,500 تومان
جزای اختصاصی
امتیاز4.2از مجموع24نفر
دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی
جزای اختصاصی
تعداد جلسات
28جلسه
مدت زمان
20ساعت
253,500 تومان
جزای عمومی استاد بخشی زاده
استاد امین بخشی زاده اهری

جزای عمومی استاد بخشی زاده

4.5از4نفر
223,000 تومان
جزای عمومی استاد بخشی زاده
امتیاز4.5از مجموع4نفر
استاد امین بخشی زاده اهری
جزای عمومی
تعداد جلسات
18جلسه
مدت زمان
15ساعت
223,000 تومان
نکته و تست جزای عمومی
دکتر آرمان سبط الشیخ

نکته و تست جزای عمومی

4.3از4نفر
241,800 تومان
نکته و تست جزای عمومی
امتیاز4.3از مجموع4نفر
دکتر آرمان  سبط الشیخ
نکته و تست جزای عمومی
تعداد جلسات
19جلسه
مدت زمان
10ساعت
241,800 تومان
دوره آموزشی حقوق جزا
حسین ناظریان

دوره آموزشی حقوق جزا

3.7از3نفر
135,000 تومان
دوره آموزشی حقوق جزا
امتیاز3.7از مجموع3نفر
حسین ناظریان
تعداد جلسات
9جلسه
مدت زمان
9ساعت
135,000 تومان