حقوق مدنی

16

برترین دوره‌های حقوق مدنی

ارث کابردی و علمی
دکتر حسن فدایی

ارث کابردی و علمی

4.9از17نفر
-73%
75,000تومان
129,500 تومان
ارث کابردی و علمی
امتیاز4.9از مجموع17نفر
دکتر حسن فدایی
ارث کابردی و علمی
تعداد جلسات
11جلسه
مدت زمان
4ساعت
75,000تومان
129,500 تومان
مجموعه کامل درس حقوق مدنی دکتر توکلی
دکتر محمد مهدی توکلی

مجموعه کامل درس حقوق مدنی دکتر توکلی

4.5از101نفر
715,000 تومان
مجموعه کامل درس حقوق مدنی
تعداد جلسات
115جلسه
مدت زمان
80ساعت
715,000 تومان
حقوق مدنی 1
دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق مدنی 1

4.0از58نفر
64,350 تومان
حقوق مدنی 1
امتیاز4.0از مجموع58نفر
دکتر محمد مهدی توکلی
حقوق مدنی 1
تعداد جلسات
7جلسه
مدت زمان
3ساعت
64,350 تومان
مجموعه حقوق مدنی تعهدات
دکتر محمد مهدی توکلی

مجموعه حقوق مدنی تعهدات

4.4از22نفر
470,600 تومان
مجموعه حقوق مدنی تعهدات
امتیاز4.4از مجموع22نفر
دکتر محمد مهدی توکلی
مجموعه حقوق مدنی تعهدات
تعداد جلسات
81جلسه
مدت زمان
50ساعت
470,600 تومان
حقوق مدنی 3
دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق مدنی 3

4.9از17نفر
197,600 تومان
حقوق مدنی 3
امتیاز4.9از مجموع17نفر
دکتر محمد مهدی توکلی
حقوق مدنی 3
تعداد جلسات
32جلسه
مدت زمان
21ساعت
197,600 تومان

تمامی آموزشهای این دسته بندی

  • جدیدترین
  • پربازدید‌ترین
  • گران‌ترین
  • ارزان‌ترین