اصول فقه

4

برترین دوره‌های اصول فقه

اصول فقه دکتر حسین پور شرفشاد
دکتر ایمان حسین پور شرفشاد

اصول فقه دکتر حسین پور شرفشاد

4.4از43نفر
546,000 تومان
اصول فقه دکتر حسین پور شرفشاد
امتیاز4.4از مجموع43نفر
دکتر ایمان  حسین پور شرفشاد
درس اصول فقه
تعداد جلسات
46جلسه
مدت زمان
34ساعت
546,000 تومان
نکته و تست اصول فقه دکتر شرفشاد
دکتر ایمان حسین پور شرفشاد

نکته و تست اصول فقه دکتر شرفشاد

4.6از14نفر
559,000 تومان
نکته و تست اصول فقه دکتر شرفشاد
امتیاز4.6از مجموع14نفر
دکتر ایمان  حسین پور شرفشاد
نکته و تست اصول فقه
تعداد جلسات
53جلسه
مدت زمان
35ساعت
559,000 تومان
اصول فقه دکتر حسن فدایی
دکتر حسن فدایی

اصول فقه دکتر حسن فدایی

3.6از16نفر
226,200 تومان
اصول فقه دکتر حسن فدایی
امتیاز3.6از مجموع16نفر
دکتر حسن فدایی
اصول فقه دکتر حسن فدایی
تعداد جلسات
18جلسه
مدت زمان
7ساعت
226,200 تومان