تعزیرات

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

حقوق جزا

امتیاز 4.2 ازمجموع 12 نفر
162,500تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره تعزیرات

  رایگان
  نمایش
 • جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مواد 502 تا 509

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مواد 510 تا 517

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • فصل پنجم،جعل و تزویر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • فصل هشتم،غصب عناوین ومشاغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مواد 578 تا 611

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • فصل هفدهم،جرایم علیه اشخاص و اطفال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • مواد 624 تا 651

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • فصل بیست ویکم،سرقت وربودن مال غیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • مواد 690 تا 699

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • فصل بیست وهشتم،مواد 701 تا 725

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 12

مشاهده محتوابستنB
 • جاسوسی رایانه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
162,500تومان
خرید دوره
12جلسه
معادل 6 ساعت آموزشی

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره تعزیرات

  رایگان
  نمایش
 • جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مواد 502 تا 509

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مواد 510 تا 517

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • فصل پنجم،جعل و تزویر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • فصل هشتم،غصب عناوین ومشاغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مواد 578 تا 611

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • فصل هفدهم،جرایم علیه اشخاص و اطفال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • مواد 624 تا 651

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • فصل بیست ویکم،سرقت وربودن مال غیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • مواد 690 تا 699

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • فصل بیست وهشتم،مواد 701 تا 725

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 12

مشاهده محتوابستنB
 • جاسوسی رایانه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
كاربران عزيز حقوق، داوطلبان آزمون هاي حقوقي؛ با ما همراه باشيد در سايت آموزش مجازي حقوقي استاد آنلاين: با تدريس تخصصي "كتاب تعزيرات "براي نخستين بار در جامعه حقوقي ايران با: - تكنو لوژي جديد آموزشي ديداري و شنيداري - بازدهي يادگيري بالا - طبق استانداردهاي آزمونهاي حقوقي - تدريس نكته به نكته

همچنین داوطلبان می توانند این دوره را بر روی حافظه فلش نیز از طریق لینک زیر  تهیه کنند.

توضیحات دوره

كاربران عزيز حقوق، داوطلبان آزمون هاي حقوقي؛ با ما همراه باشيد در سايت آموزش مجازي حقوقي استاد آنلاين: با تدريس تخصصي "كتاب تعزيرات "براي نخستين بار در جامعه حقوقي ايران با: - تكنو لوژي جديد آموزشي ديداري و شنيداري - بازدهي يادگيري بالا - طبق استانداردهاي آزمونهاي حقوقي - تدريس نكته به نكته

همچنین داوطلبان می توانند این دوره را بر روی حافظه فلش نیز از طریق لینک زیر  تهیه کنند.
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط