آیین دادرسی مدنی بخش 1

دکتر محمد مهدی توکلی

آیین دادرسی مدنی

امتیاز 4.5 ازمجموع 21 نفر
75,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف آیین دادرسی مدنی/اوصاف آیین دادرسی مدنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • اوصاف آیین دادرسی مدنی-صلاحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • دعاوی منقول و غیر منقول-صلاحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • صلاحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • اختلاف درصلاحیت وقواعد حل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • وکالت1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • وکالت2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • وکالت3-دادخواست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • دادخواست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
75,000تومان
خرید دوره
10جلسه
معادل 5 ساعت آموزشی

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف آیین دادرسی مدنی/اوصاف آیین دادرسی مدنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • اوصاف آیین دادرسی مدنی-صلاحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • دعاوی منقول و غیر منقول-صلاحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • صلاحیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • اختلاف درصلاحیت وقواعد حل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • وکالت1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • وکالت2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • وکالت3-دادخواست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • دادخواست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
در دوره آیین دادرسی مدنی 1 که در سایت آموزش مجازی استادآنلاین برای شما داوطلبان گرامی حقوق برگزار شده است دکتر محمد مهدی توکلی با بیانی ساده به شرح قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته اند و به صورت ماده به ماده کلیه نکات مورد نیاز را مطرح می نمایند. این دوره مناسب دانشجویان دوره کارشناسی حقوق که فقط میخواهند آیین دادرسی مدنی یک (مطابق با سر فصل های کتاب دکتر شمس)را مطالعه کنند و یا داوطلبان آزمون وکالت که میخواهند به مباحث خاصی از آیین دادرسی مدنی دسترسی داشته باشند. آیین دادرسی مدنی 1 فقط به صورت مجازی از طریق سایت موسسه و یا اپلیکیشن استاد آنلاین قابل دسترس می باشد.

 همچنین داوطلبان می توانند این دوره را بر روی حافظه فلش نیز از طریق لینک زیر  تهیه کنند.

توضیحات دوره

در دوره آیین دادرسی مدنی 1 که در سایت آموزش مجازی استادآنلاین برای شما داوطلبان گرامی حقوق برگزار شده است دکتر محمد مهدی توکلی با بیانی ساده به شرح قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته اند و به صورت ماده به ماده کلیه نکات مورد نیاز را مطرح می نمایند. این دوره مناسب دانشجویان دوره کارشناسی حقوق که فقط میخواهند آیین دادرسی مدنی یک (مطابق با سر فصل های کتاب دکتر شمس)را مطالعه کنند و یا داوطلبان آزمون وکالت که میخواهند به مباحث خاصی از آیین دادرسی مدنی دسترسی داشته باشند. آیین دادرسی مدنی 1 فقط به صورت مجازی از طریق سایت موسسه و یا اپلیکیشن استاد آنلاین قابل دسترس می باشد.

 همچنین داوطلبان می توانند این دوره را بر روی حافظه فلش نیز از طریق لینک زیر  تهیه کنند.

به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط